ทั่วไป
   LBP 3050
   
  LBP 3050 ใช้ Pressure roller  อันไหนครับ สั่งไม่ถูก
1.
LPR-5200-000 
หรือ
2.
LPR-2900-000  


   
  ผู้ตั้งกระทู้katinoy  Email -
    [2 ก.พ. 2558 5:24 PM]  IP : 203.172.218.14
 แสดงความคิดเห็น
 
 ชื่อ
 Email

รูป
หนึ่งบวกสิบแปด =  (ใส่เป็นตัวเลข)
(ใส่คำตอบที่ถามถูก จึงจะ Post ข้อความได้)