ทั่วไป
   ซ่อมเครื่องปริ้น
   
 

เครื่องปริ้น Brother MFC-T800W ตัวเครื่องขึ้นแจ้งเตือนหน้าจอให้เติมหมึกกำตลอด 

 พอเติมหมึกดำเต็มก็ไม่หาย

   
  ผู้ตั้งกระทู้ปัญจาภรณ์ อุสาห์  Email ad1.sengtong@gmail.com
    [20 ก.ย. 2560 11:10 AM]  IP : 101.108.76.99
    ความคิดเห็นที่ 1
   
   
  ใช้หมึกแท้ เท่านั้นครับ ถ้าใช้หมึกเทียบ จะมีปัญหาทันทีครับ
   
  ผู้แสดงความคิดเห็นจ๊าก  Email -
    [26 พ.ค. 2561 6:34 PM]  IP : 58.10.147.239
    ความคิดเห็นที่ 2
   
   
  ใช้หมึกแท้ เท่านั้นครับ ถ้าใช้หมึกเทียบ จะมีปัญหาทันทีครับ
   
  ผู้แสดงความคิดเห็นจ๊าก  Email -
    [26 พ.ค. 2561 6:34 PM]  IP : 58.10.147.239
 แสดงความคิดเห็น
 
 ชื่อ
 Email

รูป
หนึ่งบวกสิบแปด =  (ใส่เป็นตัวเลข)
(ใส่คำตอบที่ถามถูก จึงจะ Post ข้อความได้)