ทั่วไป
   EPSON LQ-300+II
   
  กระดาษ A4 ดูดไม่เข้า มัจะติดตรง holder roller ไม่ทราบว่า มันจะต้องเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นไหนครับ
   
  ผู้ตั้งกระทู้ธงชัย พิทักษ์จงวัฒนา  Email zeno_man1@hotmail.com
    [6 ส.ค. 2562 10:58 AM]  IP : 101.109.176.247
 แสดงความคิดเห็น
 
 ชื่อ
 Email

รูป
หนึ่งบวกสิบแปด =  (ใส่เป็นตัวเลข)
(ใส่คำตอบที่ถามถูก จึงจะ Post ข้อความได้)